رویه ارسال سفارشات

ارسال از طریق پست پیشتاز به تهران و شهرستانها و ارسال از طریق پیک فقط در تهران.

سفارش هاى پستى روز هاى دوشنبه و پنج شنبه تحویل اداره پست مى شوند و تا ٧٢ ساعت تحویل مقصد مى شود.

سفارش هایی که تا ساعت ١٩ روز قبل ارسال پستى (ساعت ١٩ روزهاى یکشنبه و چهارشنبه) ثبت شوند در روزهاى دوشنبه و پنج شنبه تحویل اداره پست مى شوند.

بعد از تحویل سفارش ها به اداره پست، کدهاى رهگیرى براى مشترى هاى عزیز ارسال مى شوند و میتوانید از طریق آدرس زیر وضعیت سفارش خود را در اداره پست ببینید:

http://newtracking.post.ir/

بستن
مقایسه